Bác sĩ 'yêu trẻ con' lên tiếng về trào lưu 'sinh con thuận tự nhiên' gây sốt mạng xã hội