Bác tài xe ôm góp phần ngăn 1 vụ tai nạn đường sắt có thể xảy ra