Bài hát mở đầu nổi tiếng của Tây Du Ký 1986.

Câu chuyện thần thoại sang Tây Thiên thỉnh kinh của Tây Du Ký thực ra là quá trình chinh phục chính mình của mỗi người.

Giải trí