Bài thơ về vợ

Anh em nhất định phải yêu vợ thương con nghe chưa?

Siêu hài