Bamboo Airways dẫn đầu tỷ lệ bay đúng giờ trong 7 tháng đầu năm