Bạn có biết một chiếc kim khâu được tạo thành ra sao?

Con người đã biết sử dụng kim khâu hơn 20.000 năm nay. Vậy quy trình sản xuất một chiếc kim khâu ra sao?

Mẹo vặt