Bạn còn nhớ anime này chứ?

Ôi đẹp quá...

Siêu hài