Bán đảo Iberia ứng phó với cơn bão mạnh nhất trong hơn 175 năm