Bản đồ sao của Seungri nói gì về lời tiên tri mất tất cả năm 30 tuổi?