Bạn gái bị rơi đồ...

Anh chàng đèo người yêu đi chơi phố. Bỗng:

- Anh ơi, em bị bay mũ rồi!

- Thế à, để anh quay lại nhặt.

- Thôi, đằng trước có hàng mũ kìa, tiện anh mua cho em một cái mới đi!

Một lúc sau:

- Anh ơi, em bị rơi guốc rồi.

- Chết, để anh quay lại nhặt ngay.

- Thôi, đằng trước có hàng guốc kìa, tiện anh mua cho em đôi mới!

Lúc sau nữa:

- Em ơi sắp đến hàng quần áo rồi đấy!

- ?!!!

Theo Thủy Linh (st)/Giáo dục & Thời đại

Tags: quay lại  |  quần áo  |  bạn gái  |  một lúc  |  sau nữa