Bạn muốn hẹn hò: Chàng trai 5-7 mối tình và cô gái '27 mùa khoai sọ chưa lọ mọ cùng ai'

Chàng trai khẳng định mình cái gì cũng biết làm nhưng lại làm biếng còn cô gái tự nhận mình kỹ tính nhưng lại dễ tính.

Giải trí