Bản tin Hi4G ngày 14/11: Tìm thấy viên kim cương thô khổng lồ thứ 29 trên thế giới

Mới đây, một công ty mỏ đã tìm thấy Thêm một viên kim cương thô khổng lồ tại tỉnh Kono (Cô-nô), miền Đông Sierra Leone. Đây là viên kim cương thô thứ 29 trên thế giới.

Trải nghiệm 4G