Bản tin cảnh sát: Lời nhắn cuối của kẻ sát hại cả nhà em trai: 'Đừng ai động vào tôi, không là chết oan'