Bản tin cảnh sát: Nghi can thảm sát 3 người ở Bình Dương vì lý do không thể tin nổi