Bản tin thời tiết 12/1

Tình trạng rét đậm và rét hại vẫn duy trì ở phía Bắc, trong khi đó tại phía Nam thời tiết vẫn ổn định...

Theo Đất Việt