Bản tin tổ lái: Chiếc mũ bảo hiểm thần thánh và cú song phi khó hiểu trên đường

Nhờ chiếc mũ bảo hiểm siêu bền chắc chắn, người thanh niên này đã thoát được một mối nguy vừa hiểm vừa đáng sợ.

Theo Mr. Thông/Trí thức trẻ

Tags: mũ bảo hiểm  |  chắc chắn  |  siêu bền  |  thanh niên  |  đáng sợ  |  tổ lái  |  Bản tin  |  song phi  |  thần thánh