Bản tin tổ lái: Cú đâm không tưởng trên làn cao tốc và pha bay người đáng sợ

Tags: mô tô  |  người điều khiển xe  |  tốc độ  |  ô tô  |  vượt qua  |  không trung  |  không tưởng  |  tổ lái  |  bản tin  |  xuôi chiều

netRADIO     netTV