Bản tin tổ lái: Một kiếp nạn hai số phận và nỗi đau đến từ 'người dưng ngược lối'