Bản tin tổ lái: Một pha bay bổng không tưởng và câu chuyện buồn ngày mưa

Bị hạn chế tầm nhìn nhưng vẫn cố vượt, vậy là người đàn ông trên chiếc mô tô đã có một pha nhào lộn bất đắc dĩ theo cách không lấy gì làm nhẹ nhàng.

Theo Mr. Thông/Trí thức trẻ

Tags: mô tô  |  đàn ông  |  tầm nhìn  |  nhẹ nhàng  |  cách không  |  nhào lộn  |  bay bổng  |  tổ lái  |  Bản tin  |  hạn chế