Bản tin tổ lái: Người đàn ông mang nhiều suy tư, trêu đùa ô tô và pha xòe đau đớn giữa đường

Người đàn ông này bật tín hiệu rẽ rồi lại không rẽ, lúc tạt đầu lúc đánh võng trước đầu ô tô.

Theo Mr. Thông/Trí thức trẻ

Tags: ô tô  |  đánh võng  |  đau đớn  |  tín hiệu  |  tổ lái  |  bản tin  |  trêu đùa  |  suy tư