Bản tin tổ lái: Nhận kết buồn vì tội 'phá giới' và phần thưởng độc đắc từ trời ban

Quyết định tăng ga vượt đèn đỏ, bỏ lại rất nhiều người khác phía sau, người đàn ông vội vã này đã phải nhận một kết quả chẳng lấy gì làm vui vẻ.

Theo Mr. Thông/Trí thức trẻ

Tags: độc giả  |  Giao thông  |  chúng tôi  |  mong muốn  |  để phần  |  địa chỉ  |  ghi lại  |  hình ảnh  |  phản hồi  |  ý kiến