Bản tin tổ lái: 'Pha lùi chuồng' phức tạp của cao thủ tiếu lâm và sự cẩn thận quá đà khi người đàn ông đi cày