Bản tin tổ lái: Pha nhồi xe qua khe cửa hẹp và cuộc đấu không cân sức của "nữ ninja"

Cánh cửa khá hẹp nhưng vẫn là quá đủ để cho hai nam thanh niên này có một màn phóng thẳng xe vào nhà đầy mạnh bạo.

Siêu hài