Bản tin tổ lái: 'Pha ve vẩy' hồn nhiên của xe tải và nỗi đau để lại cho người đi xe máy