Bản tin tổ lái: Tội lội đớn đau cho pha sang đường và cái giá của sự ích kỉ

Hành vi 'đùa giỡn với tử thần' của tài xế khiến những người xung quanh bị đầy vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Theo Mr. Thông/Trí thức trẻ