Bản tin tổ lái: Tứ tử trình làng sau một cú đâm và pha 'thông chốt' thất bại nhất tuần qua

Phố vắng và 4 chàng thanh niên đã có một màn ra mắt đầy ấn tượng theo cách không thể tệ hơn với cú drift lỗi.

Siêu hài