Bản tình ca buồn mênh mang của Đường Tam Tạng trong 'Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc'

Được đầu tư lên đến 1900 tỉ đồng Việt Nam, "Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc" thực chất lại là một cuốn phim diễm tình, một bản tình ca buồn mênh mang của Đường Tam Tạng và Nữ vương Tây Lương.

Giải trí