00:00

Băng nhóm trộm chó hơn 100 tấn đào cả hầm 'bí mật' để nhốt chó

TIN LIÊN QUAN