Bảo Anh 'Chuyện đâm sau lưng bao giờ cũng có, dù trong showbiz hay cuộc sống bên ngoài'

"Tôi chắc chắn chuyện đâm sau lưng bao giờ cũng có, kể cả trong showbiz hay cuộc sống bên ngoài. Trên đời này ai cũng sẽ bị ít nhất một lần", Bảo Anh khẳng định.

Thứ bảy, 21/09/2019 20:42

Giải trí

Đền Đông Cuông 12:51

Đền Đông Cuông

Thứ hai, 26/10/2020 | 21:40
Bài ca trên núi 25:16

Bài ca trên núi

Chủ nhật, 25/10/2020 | 22:06