Báo Curacao: 'Trình độ ĐT Việt Nam thừa sức chơi ở World Cup'