Bão Florence đổi hướng, Mỹ đối mặt 'điều tồi tệ nhất'