Bão Hagibis: Thương vong tiếp tục tăng, binh sĩ nỗ lực cứu dân