Báo Hàn: Công Phượng làm được gì trước Malaysia, hãy tin thầy Park!