Báo Hàn: Ký hợp đồng rồi, thầy Park 'tặng quà' tuyển Việt Nam thôi