Báo Hàn Quốc: Không chỉ là người hùng trong bóng đá, HLV Park còn đóng vai trò như một nhà ngoại giao tại Việt Nam