Báo Hàn Quốc: UAE đang run rẩy, Việt Nam cần nắm lấy cơ hội để làm nên lịch sử