Báo Hàn gọi quyết định của trọng tài người Oman là 'thô lỗ', tiếc nuối cho Việt Nam