Bảo Hân quay clip tạm biệt mọi người để đi học quân sự

Dù chỉ phải xa Hà Nội 25 ngày nhưng xem chừng cô nàng bịn rịn lắm.

Giải trí