Bảo Hân tuyên bố sẽ ngừng đóng phim 1 năm sau "Về nhà đi con" vì một lý do