Báo Malaysia gọi Việt Nam là 'Những người khổng lồ', chỉ ra mối lo khôn lường sau thất bại