Bão Mangkhut đổ bộ Hong Kong: Kinh hoàng trước những cột sóng khổng lồ