Bão Mangkhut đổ bộ Trung Quốc, toàn miền Bắc Việt Nam có mưa