Báo Mỹ Politico: Việt Nam là nước chống dịch Covid-19 hàng đầu thế giới