00:00

Báo Nga bình luận về 'túi bảo quản T-90' của Việt Nam

TIN LIÊN QUAN