Báo QĐND 1979: Những hình ảnh phóng viên Nhật Bản chứng kiến trong cuộc chiến tranh Biên giới