Bão Saudel cuốn phăng mái tôn nhà xưởng lên dây điện cao thế

Một mái nhà kho treo lơ lửng trên đường dây điện cao thế sau khi cơn bão nhiệt đới Saudel quét qua Philippines.

Thứ bảy, 24/10/2020 10:40

Thời sự

Thư viện quốc phòng - Số C192 06:02

Thư viện quốc phòng - Số C192

Thứ bảy, 05/12/2020 | 14:38