Báo Thái Lan: 'Thái Lan chơi hay hơn Việt Nam nhưng thiếu may mắn'