Báo Thái Lan: Thật đau lòng, chúng ta lại tan vỡ trái tim vì Việt Nam thêm một lần nữa!