Báo Thái Lan: Thua Việt Nam là tự sát, trao vé trực tiếp cho đối phương