Báo Thái Lan: Thực sự Việt Nam quá xuất sắc, người hâm mộ của họ thật hạnh phúc!